Privacy statement

Fixteam Drenthe, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Status van het account
 • Avatar 
 • Leidinggevende status van de fixer
 • Overige niet bijzondere persoonsgegevens als antwoord op de vragen die worden ingevuld door de fixer
 • Beeldmateriaal in en om het huis

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te bepalen of het account actief is
 • Communicatie met fixer mogelijk te maken of vergemakkelijken
 • Om huisbezoek door fixer mogelijk te maken
 • Te bepalen of de fixer vragen mag opstellen
 • Om fixer te ondersteunen tot een advies te komen
 • Om het rapport van de fixer te ondersteunen

Geautomatiseerde besluitvorming
Er wordt enkel gebruik gemaakt van geautomatiseerde verwerkingen om rapportages te ondersteunen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gegevens zullen na het verwijderen van een account ook verwijderd worden tenzij er op deze gegevens een wettelijk bewaartermijn rust. Wanneer dit termijn is verstreken zullen deze gegevens ook verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens op de website worden verwerkt via TransIP. Voor het versturen van E-mails maken bij gebruik van Flowmailer. Beide partijen zijn voldoende in staat om veilig om te gaan met deze gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
We maken gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. We gebruiken de cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van jouw toestemming of bezwaar op de verwerken van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fixteamdrenthe.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fixteamdrenthe.nl.